Äldrevårdscentralen i Solna

Författare: 
Lisbeth Hagman
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2007

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har fått landstingets och Solna stads uppdrag att följa verksamheten inom Solna Äldrevårdscentral. Äldrevårdscentralen har kommit till för att ge en mer tillgänglig och trygg vård för äldre Solnabor som lider av en demenssjukdom eller har stora och sammansatta vård- och omsorgsbehov. Äldrevårdscentralen startade under våren 2006, och utvärderingen genomförs under 2008. I rapporten har bland annat genomförts analys av läkemedelsanvändningen bland de äldre och intervjuer med trettio äldre personer när Solna Äldrevårdscentrals verksamhet startade.

Rapporten är skriven för dem som arbetar inom Äldrevårdscentralen i Solna, men kan också vara ett diskussionsunderlag för liknande verksamheter under utveckling och för dem som planerar för äldres vård och omsorg.