Äldreteam, vision och verklighet

Författare: 
Ulla Gurner, Dag Norén, Rolf Bowin, Agneta Brinne
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2010

Primärvården Gästrikland, omvårdnad Gävle och Gävle sjukhus beslutade 2006 att inrätta gemensamma lokala äldreteam för målgruppen multisjuka/multisviktande personer 75 år och äldre boende i Gävle. Uppbyggnaden av dessa Äldreteam startade i september 2007. För att på ett mer systematiskt sätt följa utvecklingen och för att få underlag till stöd för processen fick Ulla Gurner på Stiftelsen Äldrecentrum i uppdrag att leda denna uppföljning. År 2009 beslutades att även genomföra kostnadsberäkningar för de multisjuka äldre som ingick i en del av uppföljningen. För denna del svarar Rolf Bowin och Dag Norén från Health Care Management (HCM).

Rapport nr 2010:7