Äldreteam i Nynäshamn – en beskrivning

Författare: 
Inger Weurlander
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2004

Nynäs vård i Nynäshamn driver på uppdrag från Stockholms läns landsting på försök ett geriatriskt äldreteam för multisjuka äldre. De som får sina sjukvårdsinsatser från teamet har minskat sina akutbesök och slutenvårdsvistelser dramatiskt. I denna rapport beskrivs hur det geriatriska teamet arbetar och hur samverkan sker med vårdgrannarna.

Rapport nr 2004:8