Äldreteam - en ny vårdform för äldre multisjuka

Författare: 
Ingrid Hjalmarson
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2003

Rapporten beskriver hur starten av ett nytt geriatriskt äldreteam på Kungsholmen och Östermalm går till. Rapporten behandlar vad som initialt fungerat väl, eller mindre väl. Mycket tyder på att ett nytt ch förhoppningsvis mer adekvat vårdalternativ håller på att utvecklas för multisjuka äldre som bor i ordinärt boende (som bor "hemma"). Studien belyser också hur viktigt det är med goda organisatoriska förutsättningar när en ny verksamhet startar.

Rapport nr 2003:3