Äldres uppfattning om vård- och omsorg i Solna

Författare: 
Ulla Gurner, Johan Fastbom, Lisbeth Hagman, Sara Hjulström, Zahra Shah-Shahid
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2007

Rapporten redogör för hur trettio äldre och deras anhöriga uppfattade hur vård- och omsorg fungerade vid starten av Solna Äldrevårdscentral, vars syfte är att ta ett helhetsgrepp på vård och omsorg runt den äldre. Verksamheten startade våren 2006 och vänder sig till Solnabor 75 år och äldre med demenssjukdom eller sammansatta behov. Solna Äldrevårdscentral är ett exempel på god samverkan mellan kommun och landsting. Tanken är att successivt vidareutveckla verksamheten så att samtliga 65 år och äldre i Solna kan välja Äldrevårdscentralen som sin vårdcentral.

Rapport nr 2007:14