Äldres hälsosituation

Författare: 
Anna von Hamm, Inga Klarin, Tanja Karlsson, Mårten Lagergren, Sven Erik Wånell
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
1999

I rapporten ingår en kunskapsöversikt av hur äldres hälsa ser ut enligt Stockholms landstings folkhälsoenkäter, utveckling av livslängd, dödlighetsorsaker m m.

Rapporten finns inte i pdf-format, men kan beställas på info@aldrecentrum.se

Rapport nr 1999:7
Rapport nr 1 i projektet "Äldre och folkhälsa"