Äldres hälsa och välbefinnande

Författare: 
Kategori: 
Böcker
Årtal: 
2001

Vad betyder hälsofrämjande arbete när sjukdom redan är ett faktum? Vilka insatser kan bidra till att förbättra hälsoläget för utsatta grupper? Boken är ett resultat av tre år forskning och förhoppningen är att den ska den fungera som kunskapsöversikt och inspirationskälla till alla som arbetar för äldres hälsa och välbefinnande. Pris: 200 kronor inkl moms, exkl porto. Ange namn och fullständig adress vid beställning.