Äldres hälsa

Författare: 
Anna von Hamm, Tanja Karlsson
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2000

Studien är en jämförelse mellan Stockholms län och övriga landet, och tar upp utveckling över tid.

Rapporten finns inte i pdf-format, men kan beställas på info@aldrecentrum.se

Rapport nr 2000:3
Rapport nr 2 i projektet "Äldre och folkhälsa"