Äldrepsykiatrisk vård med helhetsperspektiv

Författare: 
Kristina Larsson
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
1999

Utvärdering av det äldrepsykiatriska hemvårdsteamet på Östermalm/Lidingö. Slutrapport.

Rapporten finns inte i pdf-format, men kan beställas på info@aldrecentrum.se

Rapport nr 1999:5