Äldreomsorgsutnyttjande 1993 och 1998 i Stockholms stad

Författare: 
Sven Erik Wånell
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2000

Studien tar upp frågor om vilka som får äldreomsorg och hur utvecklingen ser ut över tid för olika befolkningsgrupper i Stockholms stad.

Rapporten finns inte i pdf-format, men kan beställas på info@aldrecentrum.se

Rapport nr 2000:6 
Rapport 5 i projektet "Äldre och folkhälsa"