Äldreomsorgen 1993, 1998 och 2003 i Stockholms stad

Författare: 
Sven Erik Wånell
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2004

Rapporten belyser hur äldreomsorgen fördelar sig efter ålder, kön, socioekonomisk grupp och nationalitet samt hur utvecklingen varit mellan åren 1993, 1998 och 2003. Rapporten visar bland annat på en ökning av andelen pensionärer med äldreomsorg från 1993 och 2003. Utvecklingen är den motsatta för i landet i stort. Ökningen ligger dock helt på de ensamboende, medan andelen sammanboende med äldreomsorg har minskat. 

Rapport nr 2004:11