Äldre personer med och utan äldreomsorg

Författare: 
Britt-Marie Sjölund, Mårten Lagergren
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2008

Syftet med rapporten är att undersöka träffsäkerheten inom omsorgens behovsbedömning. Här undersöks huruvida den vård och omsorg som ges verkligen motsvarar de behov som finns. Rapporten ställer frågor som: Får de personer som behöver insatser verkligen dessa insatser? Och: de insatser som ges, är dessa insatser vad vårdtagarna behöver?

Rapporten bygger på data som insamlats i SNAC-studiens befolkningsdel i
stadsdelen Kungsholmen, Stockholm, och i Nordanstigs kommun åren 2001 – 2004.

Rapport nr 2008:6
SNAC-K rapport 15