Äldre patienter på akutmottagningar i Stockholms län

Författare: 
Kjerstin Genell Andrén
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
1997

Rapporten finns inte i pdf-format, men kan beställas på info@aldrecentrum.se

Rapport nr 1997:13