Äldre multisjuka - Fallstudier

Författare: 
Ulla Gurner, Ingegerd Nydevik
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
1998

Om planering av vård- och omsorgsbehov. Delrapport 11 inom projektet "Kvalitetsbokslut för äldre".

Rapporten finns inte i pdf-format, men kan beställas på info@aldrecentrum.se

Rapport nr 1998:6