Äldre med stora och sammansatta behov

Författare: 
Ulla Gurner, Johan Fastbom, Lisbeth Hagman, Zahra Shah-Shahid, Anna-Karin Berger
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2007

Rapporten redovisar hur hälso- och sjukvården, äldreomsorgen och närstående samverkar kring vården och omsorgen av äldre personer med stora och sammansatta behov. Boende i stadsdelen Hökarängen i Farsta deltar i studien, som är en del av en utvärdering av Hökarängens Närvårdcentral. Rapportens 30 fallstudier ger en levande bild av hur det är att vara äldre och multisjuk i en stadsdel byggd kring 1950. Rapportens ska tjäna som underlag för samtal kring hur vårdgivare kan stödja de äldre och deras närstående på ett optimalt sätt.

Rapport nr 2007:6