Äldre med psykiska funktionshinder

Författare: 
Lisbeth Hagman, Lotta Henrikson, Sven Erik Wånell
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2009

Intervjuer med äldre som har insatser från stadens äldreomsorg, med företrädare för brukarorganisationer samt med personal inom staden och landstinget.

Rapport nr 2009:6