Äldre med långvarigt vårdbehov i Nordanstig

Författare: 
Anders Wimo, Britt-Marie Sjölund
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2005

Rapporten redovisar resultatet av en uppföljning våren 2002 av SNAC-Nordanstigs baslinjeundersökning i projektets vårdsystemdel från 2001. I ordinärt boende var det framför allt andelen med kraftigt nedsatt kognitiv förmåga som ökat, medan det i särskilda boenden  hade skett en minskning av andelen med lätt nedsatt kognitiv förmåga,  däremot hade andelen med kraftigt nedsatt kognitiv förmåga ökat. De flesta hade en informell insats i någon form, som oftast utfördes av make/maka eller av barnen (och svärdöttrar/svärsöner). Nyttjandet av sluten vård hade minskat mellan 2001 och 2002.

Rapport nr 2005:1
SNAC-rapport nr 8