Äldre med långvariga vårdbehov i Nordanstig (SNAC-N)

Författare: 
Anders Wimo, Gert Persson, Britt-Marie Sjölund, Mårten Lagergren
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2002

Rapporten är en baslinjeundersökning gjord våren 2001. Den omfattar personer som är 65 år eller äldre, pch som i februari 2001 fick varaktiga insatser från den kommunala äldreomsorgen i Nordanstigs kommun, från hemsjukvården och primärvården (i form av rehabilitering i hemmet). Totalt ingick 331 personer. Nära 50 procent av de äldre bodde i särskilt boende. Studien är genomförd av SNAC-Vårdsystem i Nordanstig  

Rapport nr 2002:4
SNAC-N rapport nr 4