Äldre med komplex sjukdomsbild

Författare: 
Ulla Gurner, Ingegerd Nydevik
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
1997

Äldre med komplex sjukdomsbild och omfattande slutenvårdskonsumtion.

Rapporten finns inte i pdf-format, men kan beställas på info@aldrecentrum.se

Rapport nr 1997:10