Medarbetare

SNAC-K Vårdsystemstudien

Mårten Lagergren
Docent, Projektledare SNAC-K vårdsystemdelen
08-690 58 12
Jenny Österman
Utredare
08-690 58 04
Bettina Meinow
Utredare
08-690 58 08

SNAC-K Befolkningsstudien

Susanna Renberg
Testledare psykologi
Pia Lundgren
Sjuksköterska
Paula Sjöstrand
Läkare
Martina Stål
Testledare psykologi
Jelena Johnsson
Läkare
Gunilla Svanhagen
Sjuksköterska, samordnare
08-690 58 46
Cecilia Rahn
Sjuksköterska, administration
Antonia Sunna
Vikarierande testledare psykologi
Annika Lind
Sjuksköterska
Ann Björk
Testledare psykologi/sjuksköterska