Medarbetare

SNAC-K Vårdsystemstudien

Mårten Lagergren
Docent, Projektledare SNAC-K vårdsystemdelen
08-690 58 12
Bettina Meinow
Utredare
08-690 58 08
Jenny Österman
Utredare
08-690 58 04

SNAC-K Befolkningsstudien

Gunilla Svanhagen
Sjuksköterska, samordnare
08-690 58 46
Paula Sjöstrand
Läkare
Jelena Johnsson
Läkare
Ann Björk
Testledare psykologi/sjuksköterska
Annika Lind
Sjuksköterska
Cecilia Rahn
Sjuksköterska, administration
Pia Lundgren
Sjuksköterska
Antonia Sunna
Vikarierande testledare psykologi
Martina Stål
Testledare psykologi
Susanna Renberg
Testledare psykologi