Medarbetare

Testledare SNAC-K Befolkningsstudien

Gunilla Svanhagen
Sjuksköterska, samordnare
08-690 58 46
Ann Björk
Testledare psykologi/sjuksköterska
Jelena Johnsson
Läkare
Annika Lind
Sjuksköterska
Pia Lundgren
Sjuksköterska
Cecilia Rahn
Sjuksköterska, administration
Paula Sjöstrand
Läkare
Antonia Sunna
Testledare psykologi
Britten Askestad sjuksköterska på SNAC-K, Äldrecentrum
Britten Askestad
Sjuksköterska
Anders Nilsson läkare vid SNAC-K Äldrecentrum
Anders Nilsson
Läkare