Sociala medier

Vi lever i ett informationssamhälle som ständigt uppdateras med nya kanaler att kommunicera i. Sociala medier är numera en naturlig del av många människors vardag. En av fördelarna är möjligheten till direkt dialog.

Syftet med sociala medier är att kommunicera och nätverka - i sin yrkesroll eller som privatperson - och att dela med sig av till exempel  information, tankar och åsikter.

Med det som bakgrund finns Äldrecentrum på Facebook, där vi bland annat delar med oss av utbildningar och kurser. Du kan även följa oss på Twitter för att ta del av nyheter och konferenser. För att kunna följa oss på Facebook behöver du ha ett eget konto.

YouTube har Äldrecentrum ett konto där du kan se filmer och videoklipp från bland annat föreläsningar och intervjuer.

Du kan även följa tidskriften Äldre i Centrum på Twitter, @aldre_i_centrum