Världens första verklighetslabb för äldreomsorg i Stureby

I september startar världens första verklighetslabb för äldreomsorg på Stureby vård- och omsorgsboende i Stockholms stad. Där kommer olika professioner att samverka med äldre och deras närstående för att utveckla och pröva idéer. Satsningen finansieras av Vinnova.

Inledningsvis ligger verksamhetslabbets fokus på att utveckla vårdmiljön genom idéutveckling och tester på plats. Viktigt blir också att utveckla former för delaktighet och att bygga nätverk såväl lokalt som internationellt.

Äldreomsorgens utmaningar kräver innovation
Omsorgen och boendet för äldre behöver utvecklas. Äldre över 65 år kommer att öka kraftigt och utgöra 25% av befolkningen inom 10 -15 år. Framtidens äldreboenden måste dels tillgodose varierande behov hos de äldre, dels vara effektiva och attraktiva arbetsplatser.

- Stockholms stad planerar cirka 20 nya vård- och omsorgsboenden fram till 2040 för att möta behovet. Verksamheten ska genomsyras av trygghet, värdighet, och delaktighet och återspeglas i boendet. För oss blir det avgörande att skapa former för nytänkande och lärande, säger avdelningschef Leif Kananen.

Stureby vård- och omsorgsboende en akademisk nod
Idag finns cirka 200 boende och cirka 165 medarbetare på boendet.

Sedan 2010 har Stureby vård- och omsorgsboende i praktiken fungerat som ett verklighetslabb i liten skala, med innovation, testning, utbildning och forskning i samarbetet med Karolinska Institutet och KTH. Vård- och omsorgsboendet utgör en av fyra ”akademiska noder” inom Stockholm stad.

Se information på Stockholms stads webbplats (länk öppnas i nytt fönster): http://www.stockholm.se/-/Nyheter/Familj--Omsorg/EAV_Varldens-forsta-verklighetslabb/