Språkombudsutbildning i form av "blended learning" – nu tillgänglig på nätet

En kort bakgrund

Språkombudsutbildningen är framtagen i samarbete mellan VO-College, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Svenskt Demenscentrum. Utbildningen bygger på den tidigare språkombudsutbildningen som togs fram inom ramen för projekten Språksam och Arbetsam.

Läs mer om Språksam och Arbetsam här: 

Språksam>>

Arbetsam>>

Syftet med utbildningen är att utbilda språkombud runt om i landet för att utveckla språkstimulerande arbetsplatser.

Vem riktar sig utbildningen till?

Till dig som arbetar inom vård och omsorg.

Vad kommer jag att veta och kunna efter avslutad utbildning?

Efter avslutad utbildning ska du som språkombud:

  • ha verktyg för att stötta dina kollegor när det gäller språkutveckling
  • veta hur olika dokument kan förenklas och göras tydligare
  • implementera rollen i den egna verksamheten och öppna upp för en lärande och språkutvecklande arbetsplats. 
Hur är utbildningen uppbyggd?

Utbildningen består av fyra klassrumsträffar och tre webbdelar.
Utbildningen genomförs under en period på cirka sex månader. 

Vad ingår i utbildningen?

Du kommer att få både teoretiska och praktiska kunskaper, samt ha möjlighet att praktisera din blivande språkombudsroll.

I språkombudsutbildningen får du uppdrag som du genomför på arbetsplatsen, vilket hjälper dig att implementera språkombudsrollen och inleda arbetet mot en lärande och språkutvecklande arbetsplats.

Hur kan jag ta del av utbildningen?

Språkombudsutbildningar genomförs inom några regionala Vård- och omsorgscollege samt vid Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Allt material kring språkombud och språkombudsutbildning finns nu att tillgå på Vård- och omsorgscollege webbplats:

  • Gå in på www.vo-college.se
  • Klicka högst upp till höger på fliken ”Om VO-College”.
  • Bläddra ner i innehållsregistret på höger sida och klicka på den flik som heter ”Språkombud”.
  • På sidan ”Språkombud” finns information kring Språkombudsutbildningen, samt de olika webbdelarna. Det här innehållet är öppet för allmänheten och det krävs ingen inloggning.
  • Direktlänk dit är: https://www.vo-college.se/sprakombud