Rapport från Demensdagen 2016

Den 15 september genomfördes Stockholms läns demensdag för sjätte året i rad med cirka 200 besökare. Det händer mycket inom området demens, bland annat är nya nationella riktlinjer på intåg. Temat för året var "För en mer personcentrerad vård". Programmet vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal från primärvård, geriatrik och kommun samt till politiker.

Dagen bjöd på många spännande seminarier med bland andra Margareta Skog, Karolinska Universitetssjukhuset, Pia Skott, Akademiskt Centrum för Äldretandvård, Rozita Torkpoor, Migrationsskolan, samt reportern och programledaren Katarina Hultling.

Rozita Torkpoor, vårdutvecklare och leg. Sjuksköterska från Migrationsskolan höll ett seminarium på temat "Att främja demensvården i ett mångkulturellt samhälle". Hon tog bland annat upp vikten av ett personcentrerat förhållningssätt vid kognitiv utredning av demens, då både kommunikation och kultur påverkar utredningen. Rozita Torkpoor talade också om att kontinuitet, närhet och tid har stor betydelse för att kommunikation ska fungera och att en certifierad tolk bör användas om personen som ska utredas har ett annat modersmål än svenska.

Wilhelmina Hoffman, geriatriker och vd på Svenskt Demenscentrum talade om "demensresan" från sjukdomens första symtom till slutstadiet. Hon redogjorde för vilken typ av stöd, vård och omsorg som behövs i de olika faserna och poängterade hur viktigt det är med ett personcentrerat synsätt och bemötande inom demensvården då sjukdomsförloppet ser olika ut för varje person. De anhöriga får inte heller glömmas bort utan ska erbjudas stöd och hjälp.

Reportern och programledaren Katarina Hultling talade i sitt seminarium "Din stund på jorden – värd att vårda", om mänskligt mod och konsten att våga ta hand om sig själv, inte bara andra. Utifrån egna erfarenheter berättade hon om hur viktigt det är med ett personligt bemötande inom cancervården, men också om vikten av att ta sig tid att reflektera över vad som händer i livet och hur man kan övervinna sina rädslor och fatta mod genom att bestämma sig för att se något positivt i varje situation. Som verktyg använder Katarina Hultling några enkla frågor: Vem är jag? Vad vill jag? Vart ska jag och varför? Hur ska jag förhålla mig till livet?

Årets arrangörer var Stockholms läns landsting i samverkan med Akademiskt primärvårdscentrum (APC), Kommunförbundet Stockholms län (KSL), Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Svenskt Demenscentrum (SDC).

Stockholms läns demensdag återkommer nästa år – välkommen då!