Nätverk

Forskning visar att nätverk som metod utnyttjas för att hämta hem ny kunskap, få idéer och inspiration men också för att gemensamt utveckla ny kunskap. Personliga kontakter och nätverk av olika slag har en stor betydelse för medarbetarnas kompetensutveckling. Kan arbetsgivaren uppmuntra och ta tillvara den kompetens som medarbetarna utvecklar genom sina nätverk, gynnar det hela organisationen. Äldrecentrum arbetar därför med nätverk som en av flera metoder för kunskapsutveckling. Nätverken startar alltid i dialog med nätverkets deltagare och vänder sig till anställda i både privat och offentlig äldreomsorg.

Äldrecentrum nätverk

Äldrecentrum är öppna att diskutera förslag till nya nätverk. Har du ett tips på ett ämnesområde/nätverk som du skulle vara intresserad av att delta i, kontakta: Eva Norman, tel: 08-690 58 03