Nätverk för sjukgymnaster och fysioterapeuter

Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum erbjuder olika yrkesgrupper inom kommunal och landstingskommunal verksamhet att delta i nätverk. Nätverket för sjukgymnaster och fysioterapeuter är ett av dem. Syftet är att sprida ny kunskap inom yrkesområdet samt att utbyta erfarenheter.

Nätverket bygger på allas aktiva deltagande, och engagemang. 

Programmet för höstens seminarieserie hittar du till höger på sidan.