Nätverk för sjukgymnaster och arbetsterapeuter

Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum erbjuder olika yrkesgrupper inom kommunal och landstingskommunal verksamhet att delta i nätverk. Nätverket för fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter som arbetar i särskilt boende är ett av dem. Syftet är att sprida ny kunskap inom yrkesområdet samt att utbyta erfarenheter.

Nätverket bygger på allas aktiva deltagande, och engagemang.