Nätverk för sjukgymnaster och arbetsterapeuter

Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum erbjuder olika yrkesgrupper inom kommunal och landstingskommunal verksamhet att delta i nätverk. Nätverket för fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter som arbetar i särskilt boende är ett av dem. Syftet är att sprida ny kunskap inom yrkesområdet samt att utbyta erfarenheter.

Nätverket bygger på allas aktiva deltagande, och engagemang. 

Programmet för höstens seminarieserie hittar du till höger på sidan.

 

Program för höstens första träff den 18 september 2018