Mat och måltider

Måltiden har stor betydelse för den äldres hälsa och välbefinnande. Alla som serveras mat och måltider inom äldreomsorgen ska kunna känna sig trygga med den mat som serveras.

Det är därför angeläget att all personal som arbetar med eller kommer i kontakt med mat och måltider får ökade kunskaper om bland annat bra mat för äldre, vilka lagar, regler och ansvarsförhållanden som gäller för maten.

Äldrecentrum ger för närvarande inte utbildningar i mat och måltider. För information om kurser, kontakta Äldreförvaltningen i Stockholms stad.  I kolumnen nedan till höger hittar du utbildnings- och inspirationsmaterial om mat och måltider från tidigare.  

Handbok