Kontaktmannaskap

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum erbjuder utbildning i kontaktmannaskap inom äldreomsorgen. Syftet med cirkeln är att ge deltagarna kunskaper om grunderna för ett fungerande kontaktmannaskap, vad som kan ingå i kontaktmannaskapet samt fördjupade kunskaper om vad en personcentrerad vård och omsorg innebär och hur den kan omsättas i praktiskt arbete. Utbildningen genomförs i studiecirkelform.

Cirkeln vänder sig till personal inom så väl privat som offentlig verksamhet och den ges i tre olika former;

  1. Vårdbiträden/ undersköterskor - som arbetar med kontaktmannaskap.
  2. Chefer - som vill utveckla kontaktmannaskapet på sin arbetsplats.
  3. Arbetsplatser - som vill utveckla hela/delar av kontaktmannaskapet. Här sker utbildningen efter överenskommelse med den arbetsplats som önskar denna form av cirkel. Cirkeln äger rum på respektive arbetsplats

Innehåll

  • Grunden för kontaktmannaskap
  • Personcentrerad vård och omsorg – Den äldre i centrum
  • Kontaktmannens arbete
  • Dokumentation
  • Information & Kommunikation
  • Relationer, bemötande och värdighet
  • Att följa upp och utvärdera

Upplägg och innehåll

Grundupplägget för utbildningen är följande; den genomförs vid fyra tillfällen tre timmar/gång och varje tillfälle har ett givet tema. Vid varje träff görs en teoretisk genomgång av det aktuella området som ska tas upp, varvat med att deltagarna arbetar enskilt eller i grupp med olika frågeställningar/praktiska övningar som rör kontaktmannaskapets olika delar. Mellan varje cirkelträff får deltagarna en uppgift som de ska arbeta med till nästa gång på hemmaplan. Mellan cirkelträffarna ingår även att läsa boken ”Kontaktmannaskap i äldreomsorgen”.

Intyg

Deltagarna får efter cirkelns avslut ett intyg på att de gått cirkeln.

Önskemål om annat upplägg d.v.s. ”skräddarsydd” utbildning på arbetsplatsen sker efter överenskommelse.

Avgift

Avgiften är beroende av vilken form av cirkel som väljs. För cirklar på arbetsplatsen var vänlig kontakta Äldrecentrums utredare Eva Norman, se kontaktuppgifter nedan, för kostnadsförslag.

Cirkelledare

Eva Norman, utredare vid Stiftelsen Äldrecentrum,

Marie Birge Rönnerfält och Kerstin Wennberg, universitetsadjunkter vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms Universitet.

Alla tre har en lång erfarenhet från äldreomsorgens olika verksamhetsfält samt från utbildning såväl uppdragsutbildningar som högskolor och universitet. Cirkelledarna är också författare till boken ”Kontaktmannaskap i äldreomsorgen”.

Anmälan och frågor

För frågor angående utbildningarna vänligen kontakta:
Eva Norman, eva.norman@aldrecentrum.se eller tel. 08 - 690 58 03.