Program för hösten 2018

Äldrecentrum erbjuder varje termin tillsammans med ABF och pensionärsföreningarna PRO, SPF och SKPF öppna föreläsningar om åldrandet. Föreläsningarna riktar sig speciellt till dig som är pensionär och/eller intresserad av äldrefrågor.

Pris: Medlemmar i PRO, SPF och SKPF: 20 kronor. För övriga 40 kronor.
Anmälan: Ingen föranmälan behövs.
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Tid: Klockan 13.30–15.00


12 september Kl. 13.30 - 15.00
Hur påverkas din hälsa senare i livet av ditt yrke och socioekonomisk position?

Hälsa senare i livet påverkas av förutsättningar och exponeringar under hela livet och erfarenheter från arbetsmarknaden bidrar till formandet av ojämlikhet i hälsa i den äldre befolkningen. Denna presentation behandlar hur socioekonomisk position och yrkets komplexitetsgrad är relaterat till hälsa senare i livet.
Föreläsare: Alexander Darin-Mattsson, med. doktor, Aging Research Center (ARC), Karolinska Institutet & Stockholms Universitet, numera Database Manager vid The National E-infrastructure for Aging Research (NEAR)

 
 
25 oktober Kl. 13.30 - 15.00
Anhörig i Nöd och Lust
 
Lennarth Johansson kommer att tala fritt utifrån sin bok om att man som anhörig måste tänka på sig själv, för sitt eget bästa och för den du hjälper. För att kunna hjälpa någon annan måste också du få hjälp. 
Föreläsare: Lennarth Johansson, docent, forskningsledare vid Stiftelsen Äldrecentrum
 
 
 
4 december Kl. 13.30 - 15.00
Psykisk ohälsa i den äldre befolkningen

Vid denna föreläsning presenteras resultat från en ny studie inom ramen för Folkhälsomyndighetens regeringsuppdrag om jämlik psykisk hälsa.
Föreläsare: Carin Lennartsson, docent vid Aging Research Center (ARC). Karolinska institutet & Stockholms Universitet