Föreläsningsserien Samhället & äldre

Äldrecentrum bjuder varje år in till den öppna föreläsningsserien "Samhället & äldre" som arrangeras i samarbete med PRO, SKPF, SPF och ABF. Varje termin hålls tre föreläsningar riktade till pensionärer och alla som är intresserade av frågor som rör äldreforskning. OBS! Ingen föranmälan!

Gratis för medlemmar i PRO, SPF och SKPF. 50:- för övriga

Plats:  ABF-huset på Sveavägen 41, Stockholm.

Föreläsningarna för hösten 2019 ges den 17 september, 23 oktober och 4 december. Nytt program för hösten 2019

Välkommen!