Specialistsjuksköterska i äldreomsorgen ‒ möjlighet till ökad kvalitet

Datum: torsdag, 23 november, 2017

Tid: 09.00 - 16.15

Plats: Stiftelsen Äldrecentrum, Gävlegatan 16, plan 7, lokal Tokyo

p class="NyCLpandetext"Idag bedrivs hälften av landets hälso- och sjukvård för äldre inom kommunal verksamhet. Detta innebär att det finns ett stort behov av kunskap, speciellt av vård och omsorg i livets slut. En hög kompetens hos sjuksköter­skorna är en viktig faktor för att vården och omsorgen håller en god kvalitet. Idag saknas kunskap om vilken kompetens specialist­sjuk­sköterskorna faktiskt har och vilken tillgång de kan vara inom äldreomsorgen. Det är därför angeläget att beskriva och sprida information om specialistsjuksköterskans kunskap och kompetens samt vilken roll de kan ha i vården av äldre./p

p class="NyCLpandetext"Under eftermiddagen får vi ta del av specialist­sjuksköterskors/­sjuksköterskors kandidat- respektive magisteruppsatser i olika ämnen. Här finns möjlighet att ta del av senaste forskningsrön och hur de kan tillämpas i verksamheten./p

p class="NyCLpandetext"Vår förhoppning med denna dag är att lyfta specialistsjuksköterskans roll inom äldreomsorgen för att öka kvaliteten inom kommunal vård och omsorg. Vi vill också bidra till att föra ut ny forskning som berör äldre och åldrande./p

p class="NyCLpandetext"emVälkommen!nbsp;/embr /emEva Norman amp; Jenny Österman, utredare Stiftelsen Äldrecentrum/emnbsp;/p

p class="NyCLpandetext"stronga target="_blank" href="/sites/default/files/Global/PDFer/2017/Seminarium%20specialistssjuksk%c3%b6terskans%20roll%20inom%20%c3%a4ldreomsorgen_final2.pdf"Inbjudan och program som pdfgt;gt;/a/strong (dokumentet öppnas i nytt fönster)/p

p class="NyCLpandetext"strongDatum och tidbr //strongDen 23 november 2017, klockan 09.00-16.15.br /br /strongPlatsbr //strongStiftelsen Äldrecentrum, Gävlegatan 16, Stockholm, plan 7, lokal Tokyo./p

p class="NyCLpandetext"strongAnmälan/strongbr /Anmäl dig senast den 21 november 2017 via denna länk:nbsp;a href="http://sem.aldrecentrum.se/konfview.aspx?adm=1amp;semid=595" target="_blank"http://sem.aldrecentrum.se/konfview.aspx?adm=1amp;semid=595/a/p

p class="Tabelltext"Seminariet är kostnadsfritt men anmälan är bindande, vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person. Om anmäld deltagare uteblir, tas en administrativ avgift om 500 kronor ut.nbsp;/p

p class="NyCLpandetext"strongMålgruppbr //strongSeminariet vänder sig till chefer inom äldreomsorgen, politiker, tjänstemän, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, sjuksköterskor och andra intresserade./p

pspan style="text-decoration: underline;"strongProgram/strong/span/p

p class="Tider"strong09.00 Inledning, vad vet vi om specialistsjuksköterskans roll?/strong/p

p class="Tider"strong09.10 Kompetensutveckling för sjuksköterskor inom Stockholms stadbr //strongVilka visioner och satsningar har staden för att möta behoven av hälso- och sjukvårdsinsatser inom äldreomsorgen samt höja kvaliteten. Vad har gjorts så här långt och vad kan vi förvänta oss framöver?nbsp;br /emFöreläsare: strongAnnica Dominius/strong, strateg äldreförvaltningen Stockholms stad./em/p

p class="Tider"strong09.40 Specialistsjuksköterska ‒ med fördjupad kunskap och helhetssynbr //strongMellan hösten 2014 till januari 2017 hade Äldrecentrum i uppdrag att följa Stockholms stads satsning på att utbilda specialistsjuksköterskor med inriktning vård av äldre. Vilka är erfarenheterna från stadens satsning samt vilka möjligheter hade sjuksköterskorna att omsätta sina nyförvärvade teoretiska kunskaper i praktiskt handlande under utbildningsanställningen? Vi får också ta del av vilka förutsättningar som är nödvändiga för att en utbildningsanställning ska bli så bra som möjligt.br /emFöreläsare: strongEva Norman/strong och strongJenny Österman/strong, utredare på Äldrecentrum/em/p

p class="Tider"10.00 — 10.30 Fika/p

p class="Tider"strong10.30 Specialistsjuksköterskans kunskap och kompetensbr //strongHär presenteras specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning vård av äldre. Vi får också ta del av vilka möjligheter som finns för systematiskt utvecklingsarbete samt hur specialistsjuksköterskan kan bidra till ökad kvalitet inom äldreomsorgen.br /emFöreläsare: strongAnne-Marie Boström/strong programansvarig specialistsjuksköterskeutbildningen, vård av äldre, Karolinska institutet./em/p

p class="Tider"strong11.00 Min roll som specialistsjuksköterska inom äldreomsorgenbr //strongVi får ta del av erfarenheterna från tre specialistsjuksköterskor som arbetar inom äldreomsorgen i Stockholms stad. Vilka är deras erfarenheter av utbildningen och vilka möjligheter ser de i rollen som specialistsjuksköterskor?br /emFöreläsare: strongKarin Bern/strong, Adjungerad klinisk adjunkt på Kungsholmens stadsdelsförvaltning, strongÅsa Olsson/strong, Adjungerad klinisk adjunkt i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning och strongPia Jernberg/strong, specialistsjuksköterska på Bräcke diakoni./em/p

p class="Tider"12.00 — 13.00 Lunch/p

p class="Tider"strong13:00 Presentation av aktuella examensarbeten inom vård och omsorgbr //strongIntroduktion av äldreförvaltningen om syftet med eftermiddagen samt presentation av deltagande högskolor./p

p class="Tider"”Att drabbas av skada orsakad av hälso- och sjukvården ‒ en litteraturöversikt av patienters upplevelser av att drabbas av vårdskada” br / strongemAnete Tsiok amp; Mattias Vogel, Ersta Sköndal Bräcke högskola/em/strong/p

p class="Tider"”Svårläkta sår, en omvårdnadsutmaning för sjuksköterskan ‒ en intervjustudie”nbsp;br /strongemSandra Hillerud amp; Åsa Valdevi, Sophiahemmets högskola/em/strong/p

p class="Tider"”Musik i omvårdnad för personer med demenssjukdom ‒ en litteraturöversikt om musikens inverkan på beteendemässiga och psykiska symtom hos personer med demenssjukdom” br / strongemErika Talackaite, Röda korsets högskola/em/strong/p

p class="Tider"14.40-15.00 Kaffepaus/p

p class="Tider"”Sjuksköterskans erfarenhet av personcentrerad vård ‒ en intervjustudie inom ramen för KISAM på Stureby vård- och omsorgsboende” br / strongemMalin Aspö amp; Maria Snögren, Karolinska institutet/em/strong/p

p class="Tider"”Den äldre döende patientens självbestämmande när den palliativa vården planeras och genomförs ‒ en retrospektiv registerstudie” Magisteruppsats.br / strongemÅsa Olsson amp; Eva Wiberg, Karolinska institutet.nbsp;/em/strong/p

pstrong16.00 – 16.15 Sammanfattning och avslutning av dagen/strong/p