Samhället & äldre: Hur vill vi bo när vi blir äldre och varför?

Datum: tisdag, 10 mars, 2020

Tid: 13.30 - 15.00

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Välkommen till en föreläsning i serien Samhället & äldre  -  öppna föreläsningar som arrangeras av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum i samarbete med ABF, PRO, SPF Seniorerna & SKPF.
Pris: Medlemmar i PRO, SPF Seniorerna och SKPF: gratis. Övriga betalar 50 kr

OBS! Ingen föranmälan!

Stämmer ens boende som äldre med hur man skulle vilja bo? Många bor i eget hus, där det inte är ekonomiskt lönsamt att flytta, även om det skulle vara mer praktiskt med ett mindre boende. Att underlätta flytt för äldre hjälper även barnfamiljer som vill bo större i och med att flyttkedjorna förenklas. Barnfamiljernas flytt frigör i sin tur bostäder som studenter är intresserade av. Föreläsningen handlar om hur efterfrågan på olika boendeformer ser ut, om det skiljer sig mellan olika kategorier och i olika kommuner/delar av landet. Kan man underlätta genom att ändra skatter, lagar eller regler på något sätt?

Föreläsare: Maria Kulander, adjunkt Högskolan i Gävle, fil lic fastigheter och byggande KTH

Programmet för Samhället & äldre våren 2020