Samhället & äldre öppen föreläsning: Vårt livsviktiga doftsinne


Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Stiftelsen Äldrecentrum ger varje termin i samarbete med ABF och pensionärsorganisationerna PRO, SPF Seniorerna och SKPF ett antal öppna föreläsningar om aktuell forskning om äldre och åldrande i serien Samhället & äldre. 

Föreläsningen handlar om hur viktigt luktsinnet är för hälsan, inte minst för att det påverkar aptiten. Tappar man doftsinnet tappar man också ofta aptiten och lusten att äta mat när det inte smakar någonting längre.

Doftsystemet är ett skört system i hjärnan. För att det ska fungera behöver det bildas nya nervceller hela tiden – en process som kan påverkas av sjukdom. Doftsinnet kan ses som en spegel för hur kroppen mår i övrigt. Men den som är äldre och upplever ett försämrat luktsinne behöver inte oroa sig. Däremot kan man vara uppmärksam på signalerna och till exempel ta kontakt med en dietist för att vara säker på att man äter bra.

Föreläsare: Ingrid Ekström, postdoktor och forskare vid Aging research center, Karolinska institutet.
Pris: Medlemmar i PRO, SPF och SKPF gratis. För övriga 50 kr.