Palliativ vård och mat i livets slutskede

Datum: tisdag, 16 januari, 2018

Tid: 13.00 - 16.00

Plats: Stiftelsen Äldrecentrum, Gävlegatan 16, Stockholm, plan 7, lokal Tokyo

Allt fler personer får möjlighet att vårdas i sitt boende i livets slutskede. Detta ställer krav på att omvårdnadspersonalen har kunskaper för att kunna tillgodose fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov hos den döende personen utifrån ett palliativt förhållningssätt.

I slutet av livet minskar aptiten och lusten till mat. När den som vårdas får svårt att äta och dricka kan etiska dilemman uppstå. Vilka nutritionsåtgärder som behövs beror på i vilken fas vårdtagaren befinner sig. Med kunskap om hur döendet på-verkar kroppen och när det inte längre finns någon mening med att ge mat eller vätska är oftast god munvård det som är bäst för vårdtagaren.

Under eftermiddagen får du även tillfälle att lyfta frågor som du ställs inför i ditt dagliga arbete.

Dagens programpunkter;

Palliativ vård utifrån Nationella vårdprogrammet
Britten Askestad, leg. sjuksköterska och utvecklingsledare Äldrecentrum

Mat och dryck i livets slutskede
Birgitta Villner Gyllenram, koststrateg Äldrecentrum.

Ladda ned inbjudan som pdf (öppnas i nytt fönster).

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till medarbetare och chefer inom boende och personlig assistans samt sjuksköterskor inom HSL-teamen.

Datum och tid: Tisdagen den 16 januari 2018, klockan 13.00-16.00. Obs! Insläpp senast fram till klockan 12.55.

Plats: Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, Stockholm, plan 7, lokal: Tokyo.

Välkommen med din anmälan senast den 10 januari 2018 via denna länk: http://sem.aldrecentrum.se/anmalan.aspx?semid=587  (länken öppnas i nytt fönster).

Utbildningen är kostnadsfri. Anmälan är bindande. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person. Om anmäld deltagare uteblir tas en administrativ avgift ut om 500 kronor.

För frågor kontakta Britten Askestad, e-post: britten.askestad@aldrecentrum.se, tfn: 08-690 58 69 eller Birgitta Villner Gyllenram, e-post: birgitta.villner.gyllenram@aldrecentrum.se, tfn: 08-690 58 71.