[OBS! INSTÄLLT] Samhället & äldre: Stockholm som internationell huvudstad för kognitiv hälsa

Datum: tisdag, 19 maj, 2020

Tid: 13.30 - 15.00

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

OBS! Med anledning av den nuvarande situationen med risk för spridning av coronavirus har Äldrecentrum fattat beslut om att ställa in evenemanget. För frågor mejla: info@aldrecentrum.se

Välkommen till en föreläsning i serien Samhället & äldre  -  öppna föreläsningar som arrangeras av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum i samarbete med ABF, PRO, SPF Seniorerna & SKPF.
Pris: Medlemmar i PRO, SPF Seniorerna och SKPF: gratis. Övriga betalar 50 kr.

OBS! Ingen föranmälan!

Många olika faktorer är kopplade till kognitiv hälsa. Dessutom hänger faktorerna ofta ihop. Finger är en internationellt mycket uppmärksammad s.k. multimodal livsstilsintervention, vilket betyder att man ändrar flera saker i livsstilen samtidigt i stället för att bara studera en enstaka faktor. Föreläsningen berättar om hur Finger-studien genomfördes, vilka resultat forskarna fann när det gäller minne och andra kognitiva funktioner bland äldre, men även hur hälsa och välbefinnande påverkades i övrigt. Kan studiens resultat användas för att förbättra den kognitiva hälsan i hela befolkningen? Att göra Stockholm till internationell huvudstad för kognitiv hälsa är ett projekt som ska undersöka om detta är möjligt.

Krister Håkansson är medicine doktor vid Karolinska institutet och forskningskoordinator för flera olika projekt om kognitiv hälsa bland äldre.