Nätverk för sjukgymnaster och fysioterapeuter • Smärta hos äldre på äldreboenden en utmaning!

Datum: måndag, 06 november, 2017

Tid: 13.15 - 16.00

Plats: Gävlegatan 16, plan 7, Stockholm

pVisst kan vi göra det här bättre? Under seminariet varvas föreläsning och samtal om möjligheterna och svårigheterna att lindra och behandla smärta hos personer som bor i särskilt boende./p

pemFöreläsare/em: emÖverläkare specialist i geriatrik och smärtlindring, Hans Johansson,nbsp;Smärtkliniken på Södertälje sjukhus./em/p

pSeminariet är en del i höstens seminarieprogram för nätverket för sjukgymnaster och fysioterapeuter. Anmälan görs per e-post tillnbsp;a href="mailto:bengt.larsson@aldrecentrum.se"bengt.larsson@aldrecentrum.se/anbsp;ellernbsp;a href="mailto:ingrid.hjalmarson@aldrecentrum.se"ingrid.hjalmarson@aldrecentrum.se/a.nbsp;/p

pVill du bli medlem i nätverket, kontakta Bengt Larsson, e-post:nbsp;a href="mailto:bengt.larsson@aldrecentrum.se"bengt.larsson@aldrecentrum.se/a, 08-690 58 39 eller Ingrid Hjalmarson,nbsp;a href="mailto:ingrid.hjalmarson@aldrecentrum.se"ingrid.hjalmarson@aldrecentrum.se/a, 08-690 58 39.nbsp;Mer information om nätverket finnsnbsp;a href="/sites/default/files/Templates/EPiAldreCentrum/Pages/Page.aspx?id=2080amp;epslanguage=sv"härgt;gt;/a./p

pspan style="font-size: 11.2px;"br //span/p