Nätverk för sjukgymnaster och fysioterapeuter • Kan vårdarsång underlätta förflyttningar i vården av personer med demenssjukdom?

Datum: torsdag, 07 december, 2017

Tid: 13.15 - 16.00

Plats: Stiftelsen Äldrecentrum, Gävlegatan 16, plan 7,

pFörflyttningar på särskilda boenden för personer med demenssjukdom kan vara problematiska. Vårdarsång har i tidigare studier visat sig vara en framkomlig åtgärd i komplexa omvårdnadssammanhang inom demensvården och har även testats i förflyttningssituationer. Analyser från en vårdarsångsintervention kommer att presenteras, samtidigt som de bakomliggande teorierna om sång, musik och demensjukdom presenteras./p

pemFöreläsare: leg fysioterapeut, med dr Charlotta Thunborg, Karolinska institutet, NVS, Sektionen för klinisk geriatrik./em/p

pSeminariet är en del i höstens seminarieprogram för nätverket för sjukgymnaster och fysioterapeuter. Anmälan görs per e-post till a href="mailto:bengt.larsson@aldrecentrum.se"bengt.larsson@aldrecentrum.se/anbsp;ellernbsp;a href="mailto:ingrid.hjalmarson@aldrecentrum.se"ingrid.hjalmarson@aldrecentrum.se/a.nbsp;/p

pVill du bli medlem i nätverket, kontakta Bengt Larsson, e-post:nbsp;a href="mailto:bengt.larsson@aldrecentrum.se"bengt.larsson@aldrecentrum.se/a, 08-690 58 39 eller Ingrid Hjalmarson,nbsp;a href="mailto:ingrid.hjalmarson@aldrecentrum.se"ingrid.hjalmarson@aldrecentrum.se/a, 08-690 58 39.nbsp;Mer information om nätverket finnsnbsp;a href="http://www.aldrecentrum.se/Utbildning1/Natverk/Natverksmote-for-sjukgymn..."härgt;gt;/a./p