Konferens - Våld i äldres nära relationer


Plats: Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm, lokal: Polhemssalen

Våld i nära relationer är vanligt förekommande i alla grupper i samhället men långt ifrån alla våldsutsatta söker hjälp. Våldet upphör heller inte vid 65. För att upptäcka våld är det viktigt att ha kunskap och veta hur man ska agera.

I det pågående jämställdhetsarbetet har frågan om våld i nära relationer under senare tid uppmärksammats allt mer. Idag betecknas det som ett folkhälso­problem. Våld mot äldre är dock fortfarande ett relativt outforskat område och forskning om våld i nära relationer utesluter ofta äldre personer.

Den här konferensen vill uppmärksamma och synliggöra frågan om våld mot äldre i nära relationer och inspirera deltagarna till att arbeta vidare med frågan i sina respektive verksamheter.

Innehåll:

  • Vad är våld i nära relationer och hur kan man hjälpa en våldsutsatt person?
  • Aktuell forskning om våld i nära relationer med inriktning äldre.
  • Att våga ställa frågor om erfarenheter av våld.
  • Juridiska frågor som bland annat rör anmälningar om våld i nära relationer och sekretess i arbetet med våldsutsatta personer.
  • Hur kan arbetet mot våld i nära relationer organiseras?

Konferensen vänder sig till personer som i sin yrkesutövning på något sätt kommer i kontakt med våldsutsatta äldre personer, exempelvis inom kommun, landsting, frivilligorganisationer, polis- och rättsväsende, forskare, lärare och studerande med flera.

Inbjudan som pdf>> (öppnas i nytt fönster)

Datum och tid: 26 januari 2018, klockan 8.30-16.00.
Plats: Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. Lokal: Polhemssalen.
Anmälan: Anmälan är nu stängd. Anmälan är bindande men inte personbunden.