Kalender

2020-01-31
Samhället & äldre: Munhälsans betydelse för ett gott åldrande

Datum: fredag, 31 januari, 2020

Tid: 13.30 - 15.00


Beskrivning:

Välkommen till en föreläsning i serien Samhället & äldre  -  öppna föreläsningar som arrangeras av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum i samarbete med ABF, PRO, SPF Seniorerna & SKPF.
Pris: Medlemmar i PRO, SPF och SKPF: gratis. Övriga betalar 50 kr.

OBS! Ingen föranmälan!

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Tid: 31 januari 2020 kl 13.30 - 15.00


Tänder och tuggfunktion har betydelse för hela kroppen och påverkar både nutrition och allmänhälsa. Föreläsningen sätter munhälsan i ett större sammanhang och berättar också om forskning, bland annat om tugg-funktionens samband med minnet. Slutligen lite om hur de ekonomiska tandvårdsstöden fungerar, vilka som omfattas av stöden och hur man ansöker om att få dem.
Föreläsare: Pia Skott, med dr, forsknings- och utbildningschef Folktandvården Stockholm

Programmet för Samhället & äldre våren 2020

2020-03-10
Samhället & äldre: Hur vill vi bo när vi blir äldre och varför?

Datum: tisdag, 10 mars, 2020

Tid: 13.30 - 15.00


Beskrivning:

Välkommen till en föreläsning i serien Samhället & äldre  -  öppna föreläsningar som arrangeras av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum i samarbete med ABF, PRO, SPF Seniorerna & SKPF.
Pris: Medlemmar i PRO, SPF Seniorerna och SKPF: gratis. Övriga betalar 50 kr

OBS! Ingen föranmälan!
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Tid: 13:30 - 15:00

Stämmer ens boende som äldre med hur man skulle vilja bo? Många bor i eget hus, där det inte är ekonomiskt lönsamt att flytta, även om det skulle vara mer praktiskt med ett mindre boende. Att underlätta flytt för äldre hjälper även barnfamiljer som vill bo större i och med att flyttkedjorna förenklas. Barnfamiljernas flytt frigör i sin tur bostäder som studenter är intresserade av. Föreläsningen handlar om hur efterfrågan på olika boendeformer ser ut, om det skiljer sig mellan olika kategorier och i olika kommuner/delar av landet. Kan man underlätta genom att ändra skatter, lagar eller regler på något sätt?

Föreläsare: Maria Kulander, adjunkt Högskolan i Gävle, fil lic fastigheter och byggande KTH

Programmet för Samhället & äldre våren 2020

2020-05-19
Samhället & äldre: Stockholm som internationell huvudstad för kognitiv hälsa


Välkommen till en föreläsning i serien Samhället & äldre  -  öppna föreläsningar som arrangeras av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum i samarbete med ABF, PRO, SPF Seniorerna & SKPF.
Pris: Medlemmar i PRO, SPF Seniorerna och SKPF: gratis. Övriga betalar 50 kr.

OBS! Ingen föranmälan!

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Tid: 13:30 - 15:00 

Beskrivning:

Många olika faktorer är kopplade till kognitiv hälsa. Dessutom hänger faktorerna ofta ihop. Finger är en internationellt mycket uppmärksammad s.k. multimodal livsstilsintervention, vilket betyder att man ändrar flera saker i livsstilen samtidigt i stället för att bara studera en enstaka faktor. Föreläsningen berättar om hur Finger-studien genomfördes, vilka resultat forskarna fann när det gäller minne och andra kognitiva funktioner bland äldre, men även hur hälsa och välbefinnande påverkades i övrigt. Kan studiens resultat användas för att förbättra den kognitiva hälsan i hela befolkningen? Att göra Stockholm till internationell huvudstad för kognitiv hälsa är ett projekt som ska undersöka om detta är möjligt.

Krister Håkansson är medicine doktor vid Karolinska institutet och forskningskoordinator för flera olika projekt om kognitiv hälsa bland äldre.