Hemmet viktigare efter pensionen • Samhället & äldre

13 mars kl 13:30 - 15:00

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Vårens andra öppna föreläsning i serien Samhället och äldre, som Stiftelsen Äldrecentrum erbjuder i samarbete med ABF, PRO, SPF och SKPF.

 

Denna föreläsning tar upp hemmets betydelse. Det har visat sig att psykisk ohälsa och upplevelsen av hemmet har ett samband för nyblivna pensionärer. Det är ett av resultaten i Maya Kyléns aktuella avhandling. Avhandlingen visar också att hemmet är en betydelsefull plats för att skapa sammanhang och mening i samband med pensioneringen. En väl utformad hemmiljö kan även förebygga sjukdom och främja hälsa hos de allra äldsta.

Föreläsare: Maya Kylén, leg arbetsterapeut, biträdande forskare vid Lunds universitet och postdoktor vid Högskolan Dalarna.

 

Samhället & äldre föreläsningsserie

Äldrecentrum erbjuder varje termin tillsammans med ABF och pensionärsföreningarna PRO, SPF och SKPF öppna föreläsningar om åldrandet i serien "Samhället & äldre". Föreläsningarna riktar sig speciellt till dig som är pensionär och/eller intresserad av äldrefrågor. Pris: Medlemmar i PRO, SPF och SKPF: 20 kronor. För övriga 40 kronor. Anmälan: Ingen föranmälan behövs. Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.

Läs mer om våra öppna föreläsningar 2019