Grundutbildning om våld mot äldre i nära relationer - Uppmärksamma, fråga och agera (dag 1)

Utbildningen består av två kursdagar.
Dag 1: 16 november 2018 8.30-16.00.
Dag 2: 26 november 2018 8.30-16.00

Plats: Saturnus Konferens, Hornsgatan 15, 118 46 Stockholm

Anmälan

Våld i nära relationer uppmärksammas alltmer och betecknas som ett folkhälso­problem. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2014:4) ställer krav både på socialtjänsten och hälso- och sjukvården att kunna erbjuda vålds­utsatta perso­ner stöd och hjälp. Det ska finnas tydliga riktlinjer för arbetet och personal som möter våldsutsatta ska ha utbildning.

Våldet slutar inte vid 65. Därför är det viktigt att perso­nal som möter våldsutsatta äldre har den kunskap som behövs för att kunna
upptäcka våld och veta hur man ska agera.
Den här utbildningen omfattar två dagar och ger dig de grundkunskaper du behöver. Under utbildningen uppmärksammas de speciella förhållanden som rör personer med kognitiv svikt och demenssjukdomar.

 

Innehåll

Uppmärksamma

  • Våld mot äldre i nära relationer – kunskap om våldets omfattning, uttryck, konsekvenser och mönster.         
  • Vilka tecken och signaler kan vi uppmärksamma bland dem vi möter i vårt arbete?
  • Vad gör att vi särskilt bör uppmärksamma personer med kognitiv svikt och demenssjukdomar?


Fråga och agera

  • Hur ser äldreomsorgens ansvar ut för äldre som är utsatta för våld i nära relation?
  • ​Hur kan vi som personal ställa frågor om våldsutsatthet i allmänhet och för särskilt utsatta, bland andra personer med demenssjukdomar?
  • Hur kan vi agera när någon är våldsutsatt?  
  • Sekretess och rapporteringsskyldighet
  • Samtycke
  • Polisanmälan och rättsprocess.
  • Insatser för stöd och skydd.

I utbildningen varvas föreläsningar med gruppdiskussioner och arbete med fallbeskrivningar. 

Kursledare är Narges Ravanbakhsh och Nim Vaker-Akech från Amphi Produktion. Även andra föreläsare medverkar.

Så här tyckte några av kursdeltagarna våren 2018:

”Bra blandning med övningar, filmer och föreläsningar. Superbra utbildning, tack!”

”Bra att vi som lyssnare, får vara delaktiga, blir då lättare att ha en levande diskussion och man får lättare att tänka till”

”Mycket bra upplägg. Tydligt, innehållsrik men förklarat på ett enkelt o pedagogiskt sätt. Kul med blandat övningar grupp på linjen och föreläsning. Toppen! ”Väl genomtänkt kurs. Mycket bra kursledare.”

Sista anmälningsdag 30 oktober 2018. Här är inbjudan i pdf.