Grundutbildning om våld mot äldre i nära relationer - Uppmärksamma, fråga och agera (dag 1)


Plats: Saturnus Konferens, Hornsgatan 15, 118 46 Stockholm

Anmälan


 

Våld i nära relationer uppmärksammas alltmer och betecknas som ett folkhälso­problem. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2014:4) ställer krav både på socialtjänsten och hälso- och sjukvården att kunna erbjuda vålds­utsatta perso­ner stöd och hjälp. Det ska finnas tydliga riktlinjer för arbetet och personal som möter våldsutsatta ska ha utbildning.

Våldet slutar inte vid 65. Därför är det viktigt att perso­nal som möter våldsutsatta äldre har den kunskap som behövs för att kunna upptäcka våld och veta hur man ska agera. Den här utbildningen omfattar två och en halv dag och ger dig de grundkunskaper du behöver. Under utbildningen uppmärksammas de speciella förhållanden som rör personer med kognitiv svikt och demenssjukdomar.

Utbildningen riktar sig till vård- och omsorgspersonal inom äldreomsorg och primärvård samt andra yrkesgrupper som möter äldre i sitt dagliga arbete.

Utbildningen består av två kursdagar.
Dag 1, 10 april, klockan 8.30-16.00
Dag 2, 20 april, klockan 8.30-16.00.

Plats: Saturnus Konferens, Hornsgatan 15, 118 46 Stockholm (www.saturnuskonferens.se)

Kursledare: Narges Ravanbakhsh och Nim Vaker-Akech från Amphi Produktion. Även andra föreläsare medverkar.

Avgift: 1 800 kr exklusive moms. Priset inkluderar för- och eftermiddagskaffe.

Anmälan: Anmäl dig senast den 23 mars 2018 via denna länk:
http://sem.aldrecentrum.se/anmalan.aspx?adm=1&semid=602 

Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till annan person.

Inbjudan som pdf>>

Kontakt för mer information: Ingrid Hjalmarson, utredare Stiftelsen Äldrecentrum, e-post: ingrid.hjalmarson@aldrecentrum.se, tfn: 08-690 58 13, Eva Norman, utredare Stiftelsen Äldrecentrum, e-post: eva.norman@aldrecentrum.se, tfn: 08-690 58 03.

Innehåll

Uppmärksamma

 • Våld mot äldre i nära relationer – kunskap om våldets
  omfattning, uttryck, konsekvenser och mönster. 
 • Vilka tecken och signaler kan vi uppmärksamma bland dem vi möter i vårt arbete?
 • Vad gör att vi särskilt bör uppmärksamma personer med kognitiv svikt och demenssjukdomar?

Fråga och agera

 • Hur ser äldreomsorgens lagstadgade ansvar ut för äldre som är utsatta för våld i nära relation?
 • Hur kan vi som personal ställa frågor om våldsutsatthet i allmänhet och för särskilt utsatta, exempelvis personer med demenssjukdomar?
   
 • Hur kan vi agera när någon är våldsutsatt?
  • Sekretess och rapporteringsskyldighet.
  • Samtycke.
  • Polisanmälan och rättsprocess.
  • Insatser för stöd och skydd.

I utbildningen varvas föreläsningar med gruppdiskussioner och arbete med fallbeskrivningar. 

Så här tyckte tidigare kursdeltagare:

”Väl genomtänkt kurs. Mycket bra kursledare.”

”Mycket konkret och gav bra information att arbeta vidare med på arbets-
platsen. Bra upplägg med varierande arbetssätt och föreläsningar.”

”Allting var helt fantastiskt och lärorikt. Jag kom utan förväntningar och ni lyckades väcka mitt intresse från början till slut. Bra med teori och övningar.”