Extrainsatt öppen föreläsning om åldrande och minne • Samhället & äldre

Datum: onsdag, 16 maj, 2018

Tid: 13.30 - 15.00

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm, lokal Z-salen

Den 16 maj hålls en extrainsatt öppen föreläsning i serien Samhället & äldre där Erika Jonsson Laukka berättar om forskning kring åldrande och minne.

Äldrecentrum erbjuder varje termin tillsammans med ABF och pensionärsföreningarna PRO, SPF och SKPF öppna föreläsningar om åldrandet i serien "Samhället & äldre". Föreläsningarna riktar sig speciellt till dig som är pensionär och/eller intresserad av äldrefrågor.

Pris: Medlemmar i PRO, SPF och SKPF: 20 kr. För övriga 40 kr.
Anmälan: Ingen föranmälan behövs.

Åldrande och minne
Äldre personer upplever ofta att deras minne blivit sämre med åren. Hur påverkas egentligen minnet och andra kognitiva funktioner när vi blir äldre? Vilka funktioner försämras och vilka förbättras? Hur påverkas minnet i samband med en demenssjukdom?

Föreläsare: Erika Jonsson Laukka, med. dr., Karolinska institutet