Det "goda" åldrandet - en utopi? • Samhället & äldre

8 april kl 13:30 - 15:00

Den tredje föresläsningen för vårterminen 2019 i den öppna föreläsningsserien Samhället & äldre handlar om det ”goda” åldrandet. 

Vid föreläsningen diskuteras begreppet ”Det goda åldrandet”, som ofta används i äldreforskningen. Kan alla kan förvänta sig detta?  Sandra Torres, professor i socialgerontologi, är kritisk. Hon anser att forskare, politiker och praktiker måste inse att det finns många olika sätt att åldras på. Kulturell bakgrund, utbildningsnivå, om man är frisk eller sjuk är faktorer som påverkar åldrandet. Detta behöver även äldreforskningen ta hänsyn till.

Föreläsare: Sandra Torres, professor i socialgerontologi vid Uppsala Universitet.

Äldrecentrum erbjuder varje termin tillsammans med ABF och pensionärsföreningarna PRO, SPF och SKPF öppna föreläsningar om åldrandet. Föreläsningarna riktar sig speciellt till dig som är pensionär och/eller intresserad av äldrefrågor.

Pris: Medlemmar i PRO, SPF och SKPF: 20 kronor. För övriga 40 kronor.
Anmälan: Ingen föranmälan behövs.
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Tid: Klockan 13.30–15.00

 

Hela programmet för våren 2019

PDF om föreläsningsserien våren 2019