Behovet och betydelsen av läkarvård i korttidsboende - frukostseminarium

Datum: tisdag, 25 september, 2018

Tid: 08.00 - 09.30

Plats: Äldrecentrum Sveavägen 155, plan 11

Anmälan

Välkommen till frukostseminarium på Äldrecentrum med presentation av rapporten Behovet och betydelsen av läkarvård i korttidsboende - i gränslandet mellan sjukvård och socialtjänst (2018:3)

Inbjudan i pdf

Rapporten i pdf

Korttidsboende bedrivs i länet av både kommuner, privata företag och stiftelser. Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå och landstinget för läkarvård och rehabilitering.

Vanliga skäl till korttidsvård är behov av återhämtning efter sjukhusvistelse, väntan på plats i särskilt boende, utredning av framtida behov och växelvård/avlösning.

Äldrecentrum genomförde år 2017 en enkätundersökning, kompletterad med intervjuer med läkare och sjuksköterskor vid korttidsboenden samt chefer, biståndshandläggare och andra tjänstemän.

Resultaten av studien visade på stora vård- och omsorgsbehov och omfat-tande fysiska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar hos dem som fick korttidsvård, framför allt hos dem som kom från sjukhus eller hade växelvård.

Undersökningen visar också på stora skillnader mellan olika kommuners användning av korttidsvård och tillgången på lediga platser i särskilt boende och på sjukhus. Korttidsvården anses viktig, men dess roll och uppdrag i vården och omsorgen om äldre framstår som oklar. Förutsättningarna för korttidsvården behöver dock förbättras, främst genom högre sjuksköterskebemanning, en gemensam läkare och ett tydligt ansvar för rehabilitering.