Att skapa en äldrevänlig stad • Samhället & äldre

13 februari kl 13:30 - 15:00

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Svenskar lever allt längre och andelen äldre personer i befolkningen ökar. Det ställer krav på anpassning av bostäder, transporter, stadsplanering, hälso- och sjukvård och omsorg. Världshälsoorganisationens (WHO:s) nätverk Age-friendly cities and communities har lyft fram åtta temaområden som är viktiga för att skapa samhällen som är äldrevänliga: utomhusmiljö och bebyggelse, bostäder, transporter, respekt och social inkludering, socialt deltagande, delaktighet i samhälle och arbetsliv, kommunikation och information och samhällsstöd och hälsovård.

Terminens första föreläsning är tänkt som ett avstamp och inspirationsföreläsning inför arbetet att göra Stockholm till en stad för alla åldrar! Roger Jo Linder, samordnare för Äldrevänlig stad i Uppsala, berättar om hur man i Uppsala har arbetat för att nå målet att bli en äldrevänlig stad.

I Uppsala genomförde man medborgardialoger med närmare 1800 äldre. Den visade på fem utvecklingsområden:

  • utemiljö och närområde
  • ålderism
  • bostäder
  • landsbygd
  • den fria tiden

Äldreförvaltningen i Stockholm har nu kontaktat Äldrecentrum med förfrågan om att medverka i genomförandet av en inledande nollbasmätning av kommunens äldrevänlighet, samt för att utveckla en modell för uppföljning utifrån relevanta indikatorer. Vilka utvecklingsområden kommer man att finna i Stockholm?

Samhället & äldre föreläsningsserie

Äldrecentrum erbjuder varje termin tillsammans med ABF och pensionärsföreningarna PRO, SPF och SKPF öppna föreläsningar om åldrandet i serien "Samhället & äldre". Föreläsningarna riktar sig speciellt till dig som är pensionär och/eller intresserad av äldrefrågor. Pris: Medlemmar i PRO, SPF och SKPF: 20 kronor. För övriga 40 kronor. Anmälan: Ingen föranmälan behövs. Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.

Läs mer här

PDF om våra öppna föreläsningar våren 2019