Anhörig i Nöd och Lust • Samhället & äldre


Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Äldrecentrum erbjuder varje termin tillsammans med ABF, och pensionärsorganisationerna PRO,SPF och SKPF öppna föreläsningar om åldrandet i serien "Samhället & äldre". Föreläsningarna riktar sig speciellt till dig som är pensionär och/eller intresserad av äldrefrågor.

Pris: Medlemmar i PRO, SPF och SKPF: 20 kronor. För övriga 40 kronor.
Anmälan: Ingen föranmälan behövs.  
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Datum och tid: Den 25 oktober 2018, kl 13.30-15.00

 
 


Lennarth Johansson kommer att tala fritt utifrån sin bok om att man som anhörig måste tänka på sig själv, för sitt eget bästa och för den du hjälper. För att kunna hjälpa någon annan måste också du få hjälp. 

Föreläsare: Lennarth Johansson, docent, forskningsledare vid Stiftelsen Äldrecentrum