Äldreomsorgens debutanter - frukostseminarium

Tisdag 23 oktober kl 8.30-9.30 (Frukostmacka & kaffe/te från kl 8.00) 

Plats: Äldrecentrum Sveavägen 155, plan 11

Anmälan

Välkommen på frukostseminarium med presentation av rapporten Äldreomsorgens debutanter (2018:2)

 

SNAC – The Swedish National Study on Aging and Care –  är en långsiktig nationell studie av åldrande och vård och omsorg om de äldre. Studien har initierats av regeringen och genomförs i fyra områden i Sverige. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är huvudman för den del av studien som genomförs i stadsdelen Kungsholmen i Stockholm.

Denna rapport är en uppföljning av en tidigare studie (Äldrecentrum rapport 2013:7). Den beskriver utvecklingen när det gäller omsorgsbehov och beviljade insatser under fem år för dem som under åren 2003-2005, 2008-2010 samt 2013-2015 för första gången beviljades äldreomsorg. Det är dessa vi kallar äldreomsorgens ”debutanter”.

Båda studierna baseras på longitudinella data som samlats in i SNAC-K, vårdsystemdelen. Många av  slutsatserna från den föregående studien står sig fortfarande, men det har också skett tydliga förändringar. Den stora ökningen av antalet yngre äldre och minskningen av antalet mycket gamla kvinnor har lett till att debutanterna i genomsnitt blivit yngre. Debutanterna lever nu längre och den betydande neddragningen av antalet boendeplatser har gjort att en mycket lägre andel flyttar direkt till särskilt boende utan föregående hemtjänst. Dessa förändringar är till stor del generella och gäller troligen för hela riket.

Inbjudan som pdf

Rapport Äldreomsorgens debutanter 2018:2 som pdf