Äldreforskningens tält på Järvaveckan


Plats: Järvaveckan/Spånga Idrottsplats

I år deltar Äldrecentrum för första gången i Järvaveckan, som jämte Almedalen är den stora arenan för att diskutera aktuella politiska frågor. Vi  finns med under två av dagarna, den 12-13 juni, kl 14 -20, och delar då Äldreforskningens tält med Aging Research Center (ARC) och Svenskt Demenscentrum (SDC). 

Program:

Äldreforskningens tält onsdag 12 juni kl 14–20

14.30–15.30. Fråga äldreforskarna: Stina Ek (ARC) & Lennarth Johansson (Äldrecentrum)
15.30–16.30. Fråga äldreforskarna: Jonna Nilsson (ARC) & Bettina Meinow (Äldrecentrum/ARC)
16.30–17.30. Fråga Migrationsskolan: Josephine Sörensson
17.30–18.30. Fråga demensexperterna: Ann-Christin Kärrman & Gunilla Nordberg (SDC)

Du kan också testa luktsinnet och handstyrkan och delta i en enkät om Stockholm som en stad att åldras i.

Äldreforskningens tält 13 juni kl 14–20

14.30–15.15. Fråga demensexperterna: Ann-Christin Kärrman & Gunilla Nordberg (SDC)
15.15–16.00. Fråga Migrationsskolan: Josephine Sörensson
15.15-16.30. Fråga äldreforskaren: Eva Norman  (Äldrecentrum)
16.30–17.30. Fråga äldreforskarna: Johan Rehnberg (ARC) & Jenny Österman (Äldrecentrum)
17.30–18.30. Fråga äldreforskaren: Linnéa Sjöberg (ARC)

Du kan också testa luktsinnet och handstyrkan och delta i en enkät om Stockholm som en stad att åldras i.

Program för Äldreforskningens tält 12-13 juni

Seminarium 13 juni kl 16–17 (seminarietält 7)

Demens och psykisk ohälsa hos äldre – tjugotalets största utmaningar

Skillnader i psykisk ohälsa bland äldre personer (Carin Lennartsson)
Depression hos äldre (Linnéa Sjöberg)
Jämlik och säker demensvård – ur ett migrationsperspektiv (Josephine Sörensson)
Ett demensvänligt samhälle – Hur kommer vi dit? (Gunilla Nordberg)
Stöd till äldre med psykisk ohälsa (Lars Sonde)

Deltagare:
Carin Lennartsson, lektor, Aging Research Center, KI/SU
Linnea Sjöberg, vetenskaplig kommunikatör för NEAR, Aging Research Center, KI/SU
Josephine Sörensson, projektledare Migrationsskolan, Kunskapscentrum demenscentrum vid Skånes universitetssjukvård
Gunilla Nordberg, biträdande chef, Svenskt Demenscentrum
Lars Sonde, utredare, Stiftelsen Äldrecentrum

Moderator: Susanne Rolfner Suvanto

Läs mer om Järvaveckan